Tätningsprofiler för träfönster och trädörrar

Det är länge sedan träfönster och ytterdörrar inte hade någon eller bara en tätningsnivå.

Idag är det självklart att dessa byggmoduler har minst två, men ofta flera, olika typer av tätningar.

Särskilt går det snabbt framåt när det gäller bullerskydd och fönster för passivhus.

Men även tillverkare av fräsutrustning kommer ständigt med nya satser som i sin tur kräver nya tätningsgeometrier.

Därmed finns det idag ett överflöd av möjligheter och därmed även tätningsprofiler.

Tillverkningen av allt mer komplicerade former blir allt vanligare.

Medan man under sjutti- och åttiotalet i stor utsträckning fortfarande svetsade tätningsprofilerna började man under 1990-talet att geringsskära och fräsa ut tätningsprofilernas vingar i hörnområdet.

Nya profiler kräver till en viss del att man tänker om och återgår till välbeprövade tekniker.

I denna kategori har vi sammanfattat det omfattande programmet med olika tätningsprofiler.

För överskådlighetens skull har de kombinerats med falshöjder så att det är enkelt att hitta rätt tätningsprofil.

Under rubrik 7 finns översikten över tätningsprofiler för torrglasning, tätningsprofiler för överlappande fönster/dörrblad, lyft-skjutdörrar och trösklar.