Tätningsprofiler för fönstersystem av plast, aluminium, trä-aluminium och stål

Tätningsprofiler är slitagedelar till skillnad från fönster- och dörrsystemen som de monteras i.

De utsätts dagligen för många märkliga, men även omärkliga, belastningar.

Tätningarna jämnas ut till exempel på grund av dimensionstoleranser, tätar mot kyla, vind och väder, dämpar ljudnivån och måste klara miljöpåverkan.

Beroende på påfrestningen upphör de förr eller senare att fungera och måste bytas ut.

Vi erbjuder ett omfattande program för de många olika systemen och varje vecka kommer det nya tätningsprofiler för ”gamla” system.

Genom att byta ut en uttjänt tätningsprofil får man inte en ny byggmodul, men kan ändå minska energibehovet kraftigt.

Genom att byta tätningar kan man spara upp till 30 procent energi och därmed skydda miljön och kraftigt sänka kostnaderna.

Den största delen av värmeeffekten i hus förloras genom otäta fönster och dörrar.

Vi hjälper gärna till att hitta rätt tätningsprofil.

Skicka oss ett stämpelavtryck via fax eller e-post, eller ett prov av profilen som behövs.