GfA-Dichtungstechnik Joachim Hagemeier GmbH
GfA-Dichtungen für Altbauten und Systeme Joachim Hagemeier GmbH
GfA-Gerätebau Joachim Hagemeier GmbH

Hauptstraße 62-66
21439 Marxen bei Hamburg

Tel.: +49 41 85 / 58 40-0
Faks: +49 41 85 / 58 40-40
E-mail: info@gfa-dichtungen.de

Koncepcja & Realizacja: KONZEPT:jP

Wpisy do rejestrów handlowych:

GfA-Dichtungstechnik Joachim Hagemeier GmbH

NIP: DE 136610754
Sąd prowadzący rejestr: Amtsgericht Lüneburg HRB 110 699
Prezes uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki: Lars Hagemeier

GfA-Dichtungen für Altbauten und Systeme Joachim Hagemeier GmbH

NIP: DE 114956140
Sąd prowadzący rejestr: Amtsgericht Lüneburg HRB 110 160
Prezes uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki: Rita Hagemeier; Lars Hagemeier

GfA-Gerätebau Joachim Hagemeier GmbH

NIP: DE 114956131
Sąd prowadzący rejestr: Amtsgericht Lüneburg HRB 110 167
Prezes uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki: Lars Hagemeier

Właściwość miejscowa sądu dla wszystkich spółek: Lüneburg

Wszystkie umowy pomiędzy spółkami GfA (zwane dalej: GfA-Dichtungen) a klientem podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec.

Odpowiedzialność redakcyjna i techniczna: Lars Hagemeier

Wskazówka dotycząca odpowiedzialności:

Powielanie w całości lub w częściach, w dowolnej formie i na każdym nośniku, jest zabronione bez wyraźnej zgody firmy GfA-Dichtungen Joachim Hagemeier GmbH.

Firma GfA-Dichtungen Joachim Hagemeier GmbH nie odpowiada za treści zewnętrznych stron internetowych. Za treści stron trzecich, które są wywoływane przez hiperlinki, odpowiadają ich dostawcy.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. („Google"). Google Analytics używa tzw. ciasteczek, plików tekstowych zapisanych na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Takie informacje wygenerowane poprzez ciasteczko są z reguły przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na stronie internetowej następuje jego uprzednie skrócenie przez Google. Dotyczy to jednak użytkowników z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwer Google jest przenoszony pełny adres IP, który jest następnie skracany. Na zlecenie firmy użytkującej tę stronę internetową firma Google będzie uwzględniać powyższe informacje podczas analizy korzystania ze strony przez użytkownika i generowania raportów dot. aktywności na stronie oraz realizowania na jej rzecz innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu. Adres IP przekazywany za pomocą narzędzia Google Analytics przez przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniemożliwić zapis ciasteczek, wprowadzając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Wtedy jednak nie będzie miał możliwości korzystania w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji dostępnych na stronie. Ponadto może on zapobiec rejestrowaniu w Google danych wygenerowanych przez ciasteczko, które odnoszą się do korzystania przez niego ze strony (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu ich przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki dostępny pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dokładniejsze informacje znajdują się na stronie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje dot. Google Analytics i ochrony danych). Na stronie internetowej rozszerzono Google Analytics o kod „gat._anonymizeIp();", zapewniając tym samym zanonimizowaną rejestrację adresów IP (tzw. maskowanie IP).

© 2019 GfA-Dichtungen. Wszelkie prawa zastrzeżone.